مشاوره و تحلیل

امروزه با توجه به رقابت سنگین در عرصۀ کسب و کار آنلاین، شناخت دقیق از توان بازار، حساسیت ها و بررسی ابعاد مختلف یک تجارت و در نهایت تدوین یک Business Plan  استاندارد برای هر ایده، تجارت و استارتاپی ضروری است. در واقع بازار امروز جاده ی پر پیچ خم و دشواری است که بدون نقشه ی راه پا گذاشتن در این جاده ریسک بسیار بالایی دارد. طرح توجیهی کسب و کار نقشه ی موفقیت شما در این مسیر می باشد، لذا تعیین مقصد، شناخت درست مسیر و اقدام بر اساس این نقشه ضامن موفقیت تجارت و کسب و کار شما خواهد بود.

قبل از راه اندازی کسب و کار جهت تدوین Business Plan  کارا و استاندارد می بایست :

 • جامعۀ هدف خود را مشخص نمایید.
 • رقبای خود را بشناسید.
 • بستر فعالیتتان را بشناسید.
 • به قوانین بین المللی و ملی مربوط به آن آشنایی داشته باشید.
 • فرصت ها و چالش ها را بررسی نمایید.
 • از نقاط ضعف و قدرت کسب و کارتان آگاه شوید.
 • از ارتکاب اشتباهاتی که به شکست تجارت منجر می شود پرهیز کنید.
 • به هدف و ماموریت خود ایمان داشته باشید.
 • و در نهایت بدانید که چگونه طرح خود را درست اجرا کرده و از آن استفاده کنید.

ارسال درخواست خدمات مشاورۀ راه اندازی کسب و کار آنلاین
شما می توانید از انتهای صفحه درخواست مشاورۀ راه اندازی کسب و کار آنلاین خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی درخواست و هماهنگی با شما
بعد از ارسال درخواست، کارشناسان فروش جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.

صدور فاکتور و پرداخت آنلاین
بعد از هماهنگی، فاکتور برای شما صادر – ایمیل – خواهد شد. شما می بایست از طریق پرتال کاربریتان اقدام به پرداخت آن نمایید.

برگزاری جلسات مشاوره و ارائه پکیج
در این مرحله جلسات مشاورۀ راه اندازی کسب و کار آنلاین برگزار و پکیج آموزشی ضمیمه نیز ارائه می گردد.

بررسی طرح
پس از اتمام Business Plan طرح شما در قالب جلسه ای بررسی خواهد شد.

پشتیبانی

قبل از راه اندازی کسب و کار جهت تدوین Business Plan  کارا و استاندارد می بایست :

 • جامعۀ هدف خود را مشخص نمایید.
 • رقبای خود را بشناسید.
 • بستر فعالیتتان را بشناسید.
 • به قوانین بین المللی و ملی مربوط به آن آشنایی داشته باشید.
 • فرصت ها و چالش ها را بررسی نمایید.
 • از نقاط ضعف و قدرت کسب و کارتان آگاه شوید.
 • از ارتکاب اشتباهاتی که به شکست تجارت منجر می شود پرهیز کنید.
 • به هدف و ماموریت خود ایمان داشته باشید.
 • و در نهایت بدانید که چگونه طرح خود را درست اجرا کرده و از آن استفاده کنید.
انتخاب مسیر درست، کلید موفقیت شماست…

گروه طراحان نگاه نو